Kjøpsvilkår

Om Pinakoteket

Pinakoteket (pinakoteket.no) er et nettgalleri som tilhører Sivilisasjonen AS. Pinakoteket er etablert med mål om å løfte frem klassisk figurative malere, tegnere og grafikere gjennom å promotere deres verker.

Pinakoteket respekterer det arbeid som ligger bak et klassisk figurativt verk og har derfor tatt et aktivt valg om å ta så liten prosentandel som mulig i provisjon for formidling av maleres og tegneres verker. Mens det ikke er uvanlig at et galleri tar 50 til 60 prosent (!) i provisjon, tar Pinakoteket kun 10 prosent, som er nødvendig for å dekke utgifter. Pinakotekets kunder bidrar således til å støtte arbeidet til klassisk figurative malere og tegnere, og er en indirekte støttespiller til den klassiske bevegelsen som Sivilisasjonen representerer i norsk åndsliv.

Kjøpsbetingelser

Nettgalleriet Pinakoteket er en formidler, og ikke en selger, av klassisk figurative malerier, tegninger og trykk. Verkene som kan kjøpes på pinakoteket.no selges direkte fra tegneren eller maleren, og Pinakoteket fungerer som et mellomledd mellom kjøper og selger (maler eller tegner), og arbeider for å gjøre transaksjonen smidig for begge parter. Vi mottar kundens betaling og leveringsinformasjon, og videresender leveringsinformasjon samt betaling (minus provisjon) til maleren eller tegneren.

PARTENE

Selger er: Den enkelte maler/tegner, ved formidlingssalg av maleri, tegning, og grafikk vil Pinakoteket opptre som mellommann på vegne av maleren/tegneren.

Organisasjonsnummer: 915 351 468

Adresse: Colbjørnsens gate 8 A, 0256 Oslo

Telefon: +47 95150811

Epost: post@pinakoteket.no

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

PRISER

Det er maleren/tegneren som bestemmer prisen på verkene som er vist på siden. Pinakoteket har gjennom kontrakt med enkelte malere/tegnere, fått mulighet til å ha kampanjetilbud på verk som er representert i nettbutikken. Når prisen overstiger 2.000 kr. er en lovfestet kunstavgift på 5% inkludert i salgsprisen (Kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond). Kunstavgiften pålegges salgsbeløpet ved kassen, og vises i bestillingsløsningen før bestillingen er foretatt. Pinakoteket er ansvarlig for at kunstavgiften betales inn til Staten.

Sivilisasjonen er av prinsipp imot Kunstavgiften, da vi mener at pengene brukes til å favorisere modernismen og utelukke klassisk maleri. Sivilisasjonen følger imidlertid norsk lov. Pinakotekets kunder kan imidlertid trøste seg med at intet norsk galleri gjør mer for å fremme klassisk maleri og tegning enn Pinakoteket.

FRITAK FOR MERVERDIAVGIFT PÅ FORMIDLINGSSALG AV KUNST

Som nevnt ovenfor selges alle bildene på denne siden i maleren/tegnerens eget navn, med Pinakoteket som formidler. Pinakoteket videreformidler maleri, tegning, og grafikk som mellomledd på vegne av maleren/tegneren, altså i opphavsmannens navn og for opphavsmannens regning. Prisene på vår nettside er dermed uten mva., og mva. vil ikke legges til salgsprisen ved kjøp.

For deg som kunde betyr dette at du handler av maleren/tegneren (opphavsmannen), som da er å anse som kontraktsmotpart, med Pinakoteket som mellommann. Eventuell reklamasjon på maleri, tegning, og grafikk ved slik omsetning er opphavsmannens ansvar.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt ut sin bestilling.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Pinakoteket i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Eksempelvis dersom et produkt ikke har noen pris.

BETALINGEN

Dersom kjøperen bruker kredittkort ved betaling, kan Pinakoteket reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når netthandelen er gjennomført.

BESTILLING & LEVERING

Produktene som vises på Pinakoteket er til salgs, og vi i Pinakoteket formidler bestillingen videre til maler/tegner. Alle produktene tilgjengelige i nettbutikken sendes til kunden fra malernes/tegnernes private adresser. Maleren/tegneren er selv ansvarlig for at verket sendes. Bestillinger som mottas via Pinakoteket skal sendes i løpet av 2 (to) uker.

FORBEHOLD

Maleriene kan avvike noe i forhold til bildene som er tatt til nettsiden. Vi gjør vårt beste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på at enkelte bilder kan variere noe i farge fra skjerm til skjerm. I noen tilfeller vil også hvert enkelt trykk variere i farge fra hverandre. Vi tar forbehold om skrivefeil, lagerfeil, utsolgte varer og logiske feil på våre sider.

INNRAMMING

Bildene sendes uten ramme dersom det ikke er oppgitt. I kategorien “med ramme” er alle verk med ramme. Ønsker du anbefalinger fra Pinakoteket, kontakt oss gjerne for mer informasjon post@pinkakoteket.no.

PERSONOPPLYSNINGER

Hos Pinakoteket behandler vi persondata i følge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med eksterne register.

RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han/hun, eller hans/hennes representant, har fått varene levert. Selgeren (altså, maleren eller tegneren) har ansvaret for varen frem til den er levert til kjøperen.

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

REKLAMASJON/RETUR

Det gis 14 dagers full returrett etter angrefristloven på kjøp foretatt via Pinakoteket.no. Retur må skje innen 14 dager fra du mottok varen fra maler/tegner. Forutsetningen er at varen leveres tilbake til maler/tegner i vesentlig samme stand. Benytt fortrinnsvis original emballasje, da kjøper har risikoen for skader under transport som skyldes mangelfull emballasje. Kjøper betaler returfrakt. Send aldri varer i retur i postoppkrav. Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post.

KONFLIKTLØSNING

Klager må rettes til oss innen rimelig tid. Hvis en konflikt skjer, skal vi forsøke å løse det på en hyggelig måte. Kommunikasjon vil skje over vår e-post adresse pinakotekia@gmail.com. Dersom konfliktløsning ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.