Odin Borgen (1977) arbeider innen den klassisk figurative tradisjon, med hovedvekt på oljemalerier. Tema for mange av hans motiver strekker seg mot vendepunkter, selvrefleksjon, medmenneskelige relasjoner og stoppesteder i livet der tiden innhentes av ettertanke.
Formgivning og uttrykket er forankret i den realistiske tradisjon med vekt på gamle teknikker og gjennomføringsprosesser. Mye av kunnskapen hentet han under sin læretid hos Odd Nerdrum, samt egenstudier av de gamle mestrene.